Ceny prekladov a podmienky

Tlmočenie / Preklad cena

Informácie o cenách prekladovtlmočenia.

Preklady

Cena prekladu je stanovená počtom normostrán cieľového textu. Jednou normostranou sa rozumie písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku, vrátane medzier, alebo 1800 znakov textu na jednej strane. Cena sa odvíja od náročnosti prekladu a požadovaného termínu vyhotovenia.
Bežné preklady – cena dohodou podľa rozsahu a náročnosti textu prekladu
Úradné preklady – 25 € normostrana

Tlmočenie

Ceny tlmočníckych služieb sú zmluvné a odvíjajú sa od odboru a kategórie tlmočníckej služby (simultánne, konzekutívne, tlmočenie cez telefón).
– 1 hodina – 35€
– 4 hodiny (pol dňa) – 180€
– 8 hodín (celý deň) – 350€

 

Kalkulácia PREKLADUKalkulácia TLMOČENIA
Na prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme množstevné, vernostné a individuálne zľavy.
Všeobecné obchodné podmienky

Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra prekladov
Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie cez telefón

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia