Preklady dokumentov

Preklady dokumentov

Amarti Lingua - preklady dokumentov pre dovezené autá.

Preklad dokumentácie - preklad technického preukazu

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej
s dovozom automobilov zo zahraničia, ktorú požadujú dopravné inšpektoráty pri prihlasovaní vozidla:

  • technický preukaz
  • potvrdenie o odhlásení (vyradení) vozidla
  • certifikát konformity – potvrdenie o zhode (COC)
  • doklad o nadobudnutí vozidla - kúpna zmluva, faktúra, darovacia zmluva