Profil

Profil spoločnosti – prekladateľské služby a tlmočenie

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme od roku 1998, v roku 2009 sme sa transformovali na spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. Spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. nie je prekladateľská agentúra, tvorí ju úzky okruh jazykových profesionálov, vrátane právnych lingvistov, s viacročnou praxou, ktorých prvoradým záujmom je vysoká kvalita, odbornosť a presnosť poskytovaných prekladateľských a tlmočníckych služieb. Klienti oceňujú náš profesionálny prístup a neustály odborný rast. Diskrétnosť a nadštandardná flexibilita zaručujú v našej spoločnosti kvalitné prekladateľské služby a tlmočenie.

Prekladatelia a tlmočníci

Naším cieľom je zabezpečiť jazykové požiadavky klientov tak, aby sa mohli plne sústrediť na to, čo je pre nich podstatné - rozvoj podnikania, či napĺňanie rozmanitých osobných cieľov. Vďaka bohatým skúsenostiam našich prekladateľov a tlmočníkov zvládame aj tie najnáročnejšie projekty. Pri ich realizácii sa snažíme nájsť vždy také riešenie, ktoré bude pre klienta najvýhodnejšie, pri zachovaní vysokej kvality a optimálnej ceny.

Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra prekladov
Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie cez telefón

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia