Služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby – aj úradné preklady

Spoločnosť Amarti Lingua ponúka prekladateľské a tlmočnícke služby. V ponuke aj úradné preklady s okrúhlou pečaťou.

Ponúkame vám preklady a tlmočenie v nasledovných jazykoch:

 

Špecializácia na odbory

Audit Bankovníctvo Cestovný ruch Daňová problematika Doprava, špedícia Európska únia Ekonómia Film (titulky) Financie Informačné Technológie Obchod Marketingové prezentácie Personalistika Poisťovníctvo PR Právo – obchodné, trestné, správne, rodinné Reklamné texty Telekomunikácie Výročné správy Vzdelávanie Životné prostredie Ekológia
 

Preklady

Odborné preklady

ekonómia
právo
telekomunikácie
energetika
európska administratíva
obchodná korešpondencia a iné

Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou

Preklady zabezpečuje priamo naša úradná prekladateľka zapísaná v Zozname vedenom na Ministerstve spravodlivosti:
- občianske dokumenty (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia a iné).
- právne dokumenty (zmluvy, znalecké posudky, výpisy z obchodného registra, zakladateľské listiny, plná moc, čestné vyhlásenia, rozsudky, rozvody, darovacie listiny a iné).

Jazyková korektúra Vašich prekladov

Ponúkame tiež jazykovú korektúru cudzojazyčných textov a prekladov.

Štandardne prijímané formáty: texty MS Word (.DOC, .RTF), tabuľky MS Excel (.XLS), prezentácie MS PowerPoint (.PPT), Adobe Acrobat (.PDF), prípadne iné.
 Počítačom podporovaný preklad (CAT nástroje)

Pri vypracovávaní prekladov používame Trados (v záujme zachovania konzistencie terminológie a skrátenia dodacích lehôt prekladov).

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie

- tlmočník hovorí zároveň s rečníkom, resp. s drobným časovým posunom. Tlmočí sa v tlmočníckej kabíne s príslušným technickým vybavením. Využíva sa hlavne na konferenciách, kongresoch, odborných seminároch.

Doprovodné tlmočenie

- využíva sa na výstavách, veľtrhoch, firemných akciách

Konzekutívne tlmočenie

- prejav rečníka tlmočí tlmočník po častiach. Uplatňuje sa najmä pri obchodných rokovaniach, na valných zhromaždeniach, dozorných radách

Tlmočenie po telefóne

- pre firemnú klientelu aj jednotlivcov