Preklady a tlmočenie - Služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby – aj úradné preklady

Spoločnosť Amarti Lingua ponúka prekladateľské a tlmočnícke služby. V ponuke aj úradné preklady s okrúhlou pečaťou.

Ponúkame vám preklady a tlmočenie v nasledovných jazykoch:

 

Špecializácia na odbory

Audit, Bankovníctvo, Cestovný ruch, Daňová problematika, Doprava, Špedícia, Európska únia, Ekonómia, Film (titulky), Financie, Informačné technológie, Obchod, Marketingové prezentácie, Personalistika, Poisťovníctvo, PR, Právo – obchodné, trestné, správne, rodinné, Reklamné texty, Telekomunikácie, Výročné správy, Vzdelávanie, Životné prostredie, Ekológia.
 

Preklady

Odborné preklady

Ekonómia
Právo
Telekomunikácie
Energetika
Európska administratíva
Obchodná korešpondencia a iné

Jazyková korektúra prekladov

Ponúkame tiež jazykovú korektúru cudzojazyčných textov a prekladov.

Štandardne prijímané formáty: texty MS Word (.DOC, .RTF), tabuľky MS Excel (.XLS), prezentácie MS PowerPoint (.PPT), Adobe Acrobat (.PDF), prípadne iné.
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou

Preklady zabezpečuje priamo naša úradná prekladateľka, zapísaná v zozname vedenom na Ministerstve spravodlivosti:
- občianske dokumenty (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia a iné)
- právne dokumenty (zmluvy, znalecké posudky, výpisy z obchodného registra, zakladateľské listiny, plná moc, čestné vyhlásenia, rozsudky, rozvody, darovacie listiny a iné)

 Počítačom podporovaný preklad (CAT nástroje)

Pri vypracovávaní prekladov používame Trados (v záujme zachovania konzistencie terminológie a skrátenia dodacích lehôt prekladov).

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie

- tlmočník hovorí zároveň s rečníkom, resp. s kratším časovým posunom. Tlmočí sa v tlmočníckej kabíne s príslušným technickým vybavením. Využíva sa hlavne na konferenciách, kongresoch, odborných seminároch.

Doprovodné tlmočenie

- využíva sa na výstavách, veľtrhoch, firemných akciách

Konzekutívne tlmočenie

- prejav rečníka tlmočí tlmočník po častiach. Uplatňuje sa najmä pri obchodných rokovaniach, na valných zhromaždeniach, dozorných radách

Tlmočenie cez telefón

- pre firemnú klientelu aj jednotlivcov