Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra vašich prekladov
Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie po telefóne

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia

Amarti Lingua – preklady a tlmočenie

Spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. nie je prekladateľská agentúra, tvorí ju úzky okruh jazykových profesionálov vrátane právnych lingvistov, s viacročnou praxou, ktorých prvoradým záujmom je stopercentná kvalita, odbornosť a presnosť poskytovaných prekladateľských a tlmočníckych služieb.

No front page content has been created yet.

Povedali o nás

Skutoční profesionáli.

Rolls Royce Power Engineering, Plc.

Vašu činnosť a odbornosť hodnotíme s veľkou spokojnosťou.

Nupreso, a.s.

Naši klienti